Projekto įgyvendinimo metu ketinama atlikti pavojingų cheminių medžiagų paplitimo miesto nuotekose tyrimus, parengti pasiūlymus kaip jį mažinti, stiprinti savivaldybių darbuotojų kompetenciją šioje srityje, dirbti su smulkiuoju ir vidutiniu verslu teikiant siūlymus dėl pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo mažiau pavojingomis, šviesti visuomenę siekiant mažinti prekių, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, paklausą.