Daugiausiai pavojingų gaminių iš Kinijos

Prėjusią savaitę Europos Komisija paskelbė  vartotojų informavimo apie pavojų 2014 m. ataskaitą, iš kurios matyti, kad 2014 m. iš ES rinkos buvo pašalinta ar neleista įvežti beveik 2500 vartotojams pavojingų produktų, kurių spektras apėmė nuo žaislų iki variklinių transporto priemonių.

Ankstyvojo perspėjimo apie pavojų sistema (RAPEX) užtikrina, kad informacija apie visoje Europoje pašalintus iš rinkos ir (arba) sugrąžintus pavojingus ne maisto produktus būtų greitai perduota valstybėms narėms ir Europos Komisijai.

 

Screen Shot 2015-03-30 at 10.57.47

1 pav. Pavojų grupės apie kurias 2014 m. RAPEX sistemoje buvo dažniausiai įspėjama

2014 m. RAPEX sistemoje daugiausiai pranešimų buvo susijusių su žaislais (28 proc.) ir drabužių bei tekstilės gaminiais (23 proc.). Dažniausiai buvo įspėjama apie šių produktų keliamą pavojų susižeisti ar paspringti ir cheminį pavojų.

 

Screen Shot 2015-03-30 at 10.59.09

2 pav. Produktų kategorijos, su kuriomis buvo susijęs didžiausias skaičius pranešimų 2014 m. RAPEX sistemoje

2014 m. dažniausiai būdavo pranešama apie pavojus, keliamus cheminių medžiagų, susijusių su tokiais produktais, kaip batai ir odos gaminiai (pvz., odą jautrinantis chromas VI), žaislai ir vaikų priežiūros prekės (pvz., plastiko minkštikliai, kurie gali sukelti vaisingumo problemų) ir madingi papuošalai (pvz., kenksmingi sunkieji metalai).

Kinija ir toliau yra perspėjimų sistemoje dažniausiai minima kilmės šalis. Praėjusiais metais, kaip ir 2013 m., 64 proc. iš visų pranešimų apie pavojingus produktus buvo susiję su produktais iš Kinijos.

Screen Shot 2015-03-30 at 10.59.51

3 pav. Pavojingų produktų kilmė pagal šalis

Kiekvieną penktadienį Europos Komisija per RAPEX sistemą praneša apie nustatytus pažeidimus ir sustabdytus tiekti į rinką ar išimamus iš rinkos pavojingus vartotojams produktus http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications

 

Parengta pagal:

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/reports/index_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4627_lt.htm