Ekologiška fanera

Į mus kriepėsi originalių baldų gamintojas, nuolat dirbantis su ekologiška fanera ir besirūpinantis savo bei šeimos sveikata. Pateikiame cheminių medžiagų ekspertės Lauros Stančės komentarą į klausimą apie faneros, pažymėtos 1 ekologiškumo klase (visiškai  ekologiška  yra 0  klasė), poveikį sveikatai:

Kaip parodė mūsų partnerių Latvijoje atlikti patalpų oro ir faneros gaminių tyrimai – tarša formaldehidu ir toluenu yra labai didelė. Formaldehidas  – kancerogeninė medžiaga, ypač pavojinga įkvėpus, naudojama klijuojant medžio plokštes. Toluenas tirpiklis – dažniausiai naudojamas skiedikliuose, dažuose. 
Jei gamintojas jum pateikia informaciją apie tai, kad gaminys priskiriamas 1 klasei, pateikia atitinkamus dokumentus – nėra pagrindo netikėti. Šiuose gaminiuose formaldehido vis delto bus, tik gerokai mažesniais kiekiais. 
Kokį konkretų poveikį tai gali turėti Jūsų vaikams ir ar Jūsų namuose tikrai viršijami kenksmingų medžiagų kiekiai – geriausia būtų pasakyti išsityrus namų aplinkos orą – nustatyti formaldehidą ir tolueną. Tyrimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos tyrimų laboratorija Žolyno g. 36, LT–10210 Vilnius (http://nvspl.lt/index.php?4276952456). Tyrimai yra mokami. Rezultatus palyginus su ribinėmis vertėmis, kurios nustatytos darbo aplinkai, latvių tyrimo metu nustatytomis patalpose, galima būtų daryti išvadas (artimiausiu metu pateiksime ataskaitą www.pagalvok.lt ). 
Nuotrauka http://www.osb3.lt