Europos komisijos tyrimo išvados - chemines medžiagas ribojantys teisės aktai teigiamai atsiliepia sveikatai ir gamtai

Šis tyrimas atskleidžia svarbų cheminių medžiagų teisės aktų vaidmenį ir naudą gamtai bei žmogaus sveikatai. Nustatyta, jog dėl griežtesnės cheminių medžiagų kontrolės sumažėjo ligų, susijusių su cheminių medžiagų poveikiu, ir taip pat sumažėjo neigiamas poveikis laukinei gyvūnijai ir aplinkai.

Parodyta, kad dėl teisės aktų reglamentuojančių cheminių medžiagų naudojimą (REACH) ir kitų įpareigojimų pagerėjo žinių kokybė apie cheminių medžiagų savybes ir saugesnį jų naudojimą. Įmonėse patobulėjo cheminių medžiagų keliamos rizikos valdymas. To pasekoje sumažėjo neigiamas pavojingų medžiagų poveikis įmonių darbuotojams, aplinkai ir žmonėms. Ankstesnė Europos Komisijos apklausa parodė, kad daugiau nei 50% mažų ir vidutinių įmonių pripažino, jog REACH padėjo pagerinti rizikos valdymo priemones įmonėse.

REACH ir kitų teisės aktų dėka patobulėjo ir fizikocheminės bei eko-toksikologinės žinios, o tai leidžia efektyviau identifikuoti pavojingas medžiagas. Dėl to išaugo cheminių medžiagų, traktuojamų kaip kancerogeniškos, kiekis – iki 284%, o medžiagų, traktuojamų kaip mutageniškos, kiekis padidėjo net 3000%.

Pasiremiant biomonitoringo duomenimis iš Vokietijos, tyrime atskleista, kad teisinio spaudimo ir kitų įstatyminių faktorių dėka sumažėjo žmonių kontaktas su toksiškomis cheminėmis medžiagomis. Buvo atlikti savanoriški tyrimai su studentais. Nustatyta, jog per pirmą šio tūkstantmečio dekadą švino ir gyvsidabrio koncentracijos kraujyje sumažėjo apie 50%, o kadmio ir švino kiekis galvos plaukuose sumažėjo daugiau negu pusiau 1995-2004 periode. Taip pat stebėtos ir ftalatų koncentracijos. Nuo 1988 iki 2008 sumažėjo daugumos ftalatų koncentracijos šlapimo mėginiuose. Tirtos ir kitos medžiagos besikaupiančios žmogaus kūne, o taip pat ir dirvožemio, žuvų ir moliuskų mėginiai. Bendra tendencija nuteikia pozityviai – daugumos pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos aplinkoje ir žmogaus kūne sumažėjo.

Galiausiai, įvertinus finansines santaupas dėl sumažėjusių su profesija susijusių odos ligų ir astmos atvejų, sukeltų cheminių medžiagų poveikio Europoje, nustatyta, jog buvo sutaupyta 1,59-1,87 milijardo Eurų dėl odos ligų ir 250 milijonų Eurų dėl astmos 2004-2013 metų periode.

Net jei ir peržvelgta tik nedidelė dalis bendros cheminių medžiagų įstatymų naudos, tai parodo, kaip svarbu yra išlaikyti ir tobulinti šiuos reglamentus, siekiant švaresnės ir sveikesnės aplinkos. Ankstesnės pramonės lobizmo pastangos sušvelninti cheminių medžiagų teisės aktus (ypatingai REACH), kad sumažėtų su tuo susijusios išlaidos, būtų turėjusios didelį poveikį mūsų sveikatai ir aplinkai, kaip parodyta šioje studijoje.

Parengta pagal www.eeb.org ir Europos komisijos informaciją.