Naudojamas chemines medžiagas reikėtų rinktis ne atsitiktinai. Svarbu ne tik įvertinti reikalingas technines charakteristikas, bet ir iš anksto numatyti medžiagų keliamus pavojus ir būtinas saugumo priemones.