Skirk 2 proc. paramą kampanijai „Pagalvok, kai perki“ arba kitai aplinkosaugos veiklai

BEF_logo_new-mazasNevyriausybinė organizacija Baltijos aplinkos forumas, įgyvendinanti kampaniją „Pagalvok, kai perki“, turi daugybę idėjų, kaip palengvinti produkto pasirinkimo procesą, įvertinant jo sudėtinių dalių poveikį sveikatai. Viena jų – mobilios programėlės kūrimas. Už surinktas lėšas taip pat galėtume tęsti paskaitų ir seminarų ciklą, susitikimus su jaunomis šeimomis, organizuoti pakartotinį atmintinių leidimą. Idėjos liks idėjomis, jei nerasime finansavimo jų įgyvendinimui. Tu gali padėti – skirk 2 proc. paramą kampanijos plėtrai. Tu taip pat gali paremti kitas aplinkosaugos iniciatyvas.

 

KAIP SKIRTI 2 PROC. PARAMĄ?

 

Reikalingi VšĮ Baltijos aplinkos forumas duomenys:

 • Paramos gavėjo pavadinimas: VšĮ Baltijos aplinkos forumas;
 • Paramos gavėjo kodas: 110090837;
 • Buveinės adresas: Pienių g. 20, LT-10238 Vilnius;
 • Reikia pildyti FR0512 formą (02 versija).

Užpildyti FR0512(2) formą galima dviem būdais:

1. Prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos;

2. Užpildyti ranka ir nunešti arba išsiųsti laišku į Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – VMI).

Pildant FR0512(2) formoje nurodyti:

 • 1-4 laukeliuose savo duomenis
 • 5 laukelyje „Mokestinis laikotarpis“: 2014
 • 6S laukelyje pažymėkite „X“
 • E1 laukelyje „Gavėjo tipas“: pasirinkite  2
 • E2 laukelyje „Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)“ įrašykite: 110090837
 • E3 laukelyje „Mokesčio dalies paskirtis“: nurodyti nebūtina
 • E4 laukelyje „Mokesčio dalies dydis (procentais)“:  nurodykite iki 2 % (pasirinktinai, kiek procentų norite paskirti)
 • E5 laukelyje „Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio*****“: jei norite galite nurodyti ilgesnį paramos laikotarpį, pvz. iki 5 metų

Svarbu žinoti:

 • Patogiausias būdas pateikti prašymą prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos. Prisijungus prie sistemos, dešinėje pusėje rasite skiltį „Paramos skyrimas“;
 • Formą taip pat galima pateikti ir apskrities VMI teritoriniuose skyriuose, o naujausias formas rasti ir atsispausdinti – VMI svetainėje;
 • Jeigu pildote metinę pajamų deklaraciją, 2 proc. prašymą reikėtų pateikti kartu;
 • Jeigu 2 proc. skiriate ne vienai, o kelioms organizacijoms, svarbu, kad užpildytumėte apie jas vienoje prašymo formoje;
 • El. deklaravimo formos pateikimo VMI terminas 2015 m. gegužės 2 d.;
 • Jeigu jūsų prašymuose bus klaidų, VMI jums grąžins formą pataisymui ir iki 2015 m. rugpjūčio 20 d. jūs dar galėsite užpildyti patikslintą formą;
 • Informacija mokesčių klausimais: 1882.

Daugiau informacijos dėl paramos: info@bef.lt