Tarptautinis seminaras: Verslo skatinimas mažinti cheminių medžiagų naudojimą

Spalio 23-24 dienomis Rygoje vyks tarptautinis trijų ES finansuojamų projektų (INTERREG NonHazCity, LIFE Fit for REACH and LIFE AskREACH) seminaras.

Seminaras tikslas – identifikuoti, kaip valdančiosios institucijos ir kitos organizacijos gali padėti kompanijoms patobulinti cheminių medžiagų rizikos valdymą ir, konkrečiau, sumažinti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą.

Diskusijos formos seminare bus aptariama:

  • ES teisinio reglamento ir įsipareigojimų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, taikymas, tobulinimas, galimai nauji teisiniai įsipareigojimai.
  • Nacionalinių finansinių instrumentų sėkmingas ir nesėkmingas taikymas, siekiant sumažinti pavojingų cheminių medžiagų poveikį įmonėse.
  • Savanoriškų priemonių trūkumai: valdymo sistemos, produktų ženklinimas, pirkimų praktinis įgyvendinimas, produktų valdymas ir priežiūra atsižvelgiant į pavojingas chemines medžiagas.
  • Teisinių, finansinių ir valdymo sistemų sąsajos. Papildomų įrankių, padedančių tobulinti kompetencijas ir finansinius rezultatus, įmonėms suteikimas.

Seminaras vyks aktyvios diskusijos forma anglų kalba. Jis skirtas ES nacionalinių valstybinių ir viešųjų institucijų atstovams, pilietinės visuomenės organizacijoms, mokslininkams ir suinteresuotoms įmonėms.

Jei manote, kad dalyvavimas seminare jus domintų, kreipkitės į Audronę Alijošiutę-Paulauskienę tel.: 8 5  215 9288 arba el.paštu chemija@bef.lt

Seminaro darbotvarkę rasite čia.