Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

Užupio g. 9/2-17
852159288

Audronė Alijošiutė

Projekto koordinatorė

Eglė Ruškutė

Visuomenei skirtos akcijos koordinatorė

Gražvydas Jegelevičius

Cheminių medžiagų specialistas