Kontaktai

yar
Audronė Alijošiutė - Paulauskienė

Savivaldybių ir verslo įmonių gebėjimų stiprinimo veiklų koordinatorė

audrone.alijosiute@bef.lt

yar
Sigita Židonienė

Cheminių medžiagų specialistė

sigita.zidoniene@bef.lt

yar
Justė Kukučionė

Cheminių medžiagų ekspertė

juste.kukucione@bef.lt

yar
Eglė Ruškutė

Komunikacijos specialistė

egle.ruskute@bef.lt