Inovatyvūs valdymo sprendimai mažinant pavojingų cheminių medžiagų emisijas miestuose Baltijos jūros regione (NonHazCity, #R010)

Projekto trukmė: 2016 03 – 2019 02
Bendras biudžetas: 3,5 mln. EUR
Europos regioninės plėtros fondas: 2,8 mln. EUR

Projekto NonHazCity idėja

Projektu planuota tiesiogiai pasiekti mažo mastelio teršėjus ir sumažinti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą ten, iš kur jos pasklinda į aplinką, tai yra – taršos šaltinyje. Įvairiomis priemonėmis kreiptasi į savivaldybes, mažo ir vidutinio dydžio įmones bei privačias namų valdas prisitaikant prie kiekvienos tikslinės grupės bei siekiant, kad pavojingos medžiagos nepatektų į nuotekų vandenis ir, galiausiai, į Baltijos jūrą.

NonHazCity projektas jungė 18 partnerių iš Baltijos jūros regiono, įskaitant ir savivaldybes, regionų valdžios institucijas, mokslinių tyrimų įstaigas, nuotekų valymo įmones bei kitus asocijuotus partnerius. Projekto metu visi partneriai identifikavo prioritetinius pavojingų cheminių medžiagų šaltinius projekte dalyvaujančiuose miestuose bei rajonuose ir prisidėjo prie Cheminių medžiagų veiksmų plano kūrimo, skirto padėti miestams kovoti su tarša.

Projekto veikla

Dalis NonHazCity veiklų buvo skirtos mažo ir vidutinio dydžio įmonėms bei privačioms namų valdoms. Ši tikslinė auditorija supažindinta su pavojingomis medžiagomis, kurias naudoja kasdieniame darbe ar buityje, bei mokyta, kaip apsaugoti savo sveikatą ir aplinką nuo taršos šiomis medžiagomis. Remiantis partnerių sudarytomis gairėmis, teršėjams individualiai pademonstruota, kaip sumažinti pavojingų cheminių medžiagų vartojimą.

Atrinktuose namų ūkiuose ištirta namų aplinka. Remiantis tyrimų rezultatais parengta informacinė medžiaga ir parengta visuomenės informavimo kampanija, kurios metu gyventojai sužinojo, kokių pavojingų medžiagų yra jų namuose.

NonHazCity projekte kreiptasi į vietines savivaldybes siekiant sudaryti taršos stebėjimo metodiką ir atitinkamas strategijas, kaip palaipsniui atsisakyti pavojingų cheminių medžiagų. Viena tokių pavojingų medžiagų mažinimo strategijų yra atitinkamų viešųjų pirkimų kriterijų taikymas, dar žinomas kaip „Žalieji pirkimai“. Cheminių medžiagų veiksmų plano sukūrimas galėtų būti geras pavyzdys, kaip miesto savivaldybė, sąveikaudama su įvairiomis įstaigomis, pamažu pasiekia cheminėmis medžiagomis neužterštą kasdieninę aplinką.

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis padėjo plačiai paskleisti žinias apie pavojingas chemines medžiagas mūsų kasdieniniame gyvenime. Geriau informuoti piliečiai gali prisidėti prie pokyčio, pakeisdami savo vartojimo įpročius vardan švaresnės aplinkos.

NonHazCity projektas – tai bendra 18 partnerių iniciatyva, skirta pademonstruoti, kaip sumažinti taršą prioritetinėmis pavojingomis cheminėmis medžiagomis iš nedidelių taršos šaltinių, kurių nepasiekia įprastinės teisinės priemonės.

Projekto partneriai:
 • Stokholmo miestas (vadovaujantis partneris)
 • Vesteroso miestas
 • Švedų žemės ūkio mokslų universitetas
 • Turku taikomųjų mokslų universitetas
 • Parnu miesto valdžia
 • Parnu vandenys
 • Baltijos aplinkos forumas, Estija
 • Rygos miestas
 • Baltijos aplinkos forumas, Latvija
 • Gdansko universitetas
 • Gdansko savivaldybė
 • Gdansko vandens ūkis
 • Baltijos aplinkos forumas, Lietuva
 • Klaipėdos regiono aplinkosaugos departamentas
 • Kauno rajono savivaldybė
 • Šilalės rajono savivaldybė
 • Taikomosios ekologijos institutas, Vokietija
 • Baltijos aplinkos forumas, Vokietija

Asocijuoti partneriai – Turku, Hamburgo ir Liubeko miestai. Baltarusija.