Kodėl tai svarbu?

Minkštos, lanksčios plastmasės žaisluose gali būti ftalatų, kurie  gali sutrikdyti endokrininę sistemą. Klijuotose medinėse dėlionėse naudojamas formaldehidas gali sukelti vėžinius susirgimus. Pliušiniuose meškiukuose naudojamos degumą mažinančios medžiagos gali neigiamai veikti vaiko vystymąsi. Nepriklausomi tyrimai patvirtina, kad žaislų gamyboje visos šios cheminės medžiagos gali būti pakeistos saugesnėmis.

Lietuvoje žaislų (kaip ir kitų gaminių) kontrolę vykdo Valstybinė ne maisto produktų inspekcija. Jos tinklapyje galite rasti informaciją apie rinkoje aptiktus nesaugius gaminius. Europos komisijos specialiame el. puslapyje ES valstybės narės pateikia informaciją apie savo šalyse rastus nesaugius gaminius.

Kodėl vaikai yra ypač pažeidžiami?

Kūdikiai ir vaikai yra žymiai jautresni pavojingų cheminių medžiagų poveikiui nei suaugusieji. Vaikų organizmas linkęs greičiau įsisavinti chemines medžiagas ir lėčiau jas pašalinti, o imuninė sistema silpniau  apsaugo jų organizmą nuo pavojingų cheminių medžiagų poveikio.

Dėl didesnio odos paviršiaus ploto santykio su kūno svoriu, didesnio įkvepiamo oro kiekio kūno masės vienetui, intensyvesnio kvėpavimo ir greitesnės medžiagų apykaitos, lyginant su suaugusiu žmogumi, į vaikų organizmą patenka daugiau cheminių medžiagų.

Vaikų imuninė  sistema ir nervų sistema vis dar vystosi ir pavojingų cheminių medžiagų šalinimo iš organizmo sistema dar nėra iki galo susiformavusi. Be to, kūdikių oda yra daug plonesnė ir todėl apsauginė organizmo funkcija nėra pilnai atliekama.Jie taip pat yra ypatingai pažeidžiami endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Vaikų hormoninė sistema dar tik vystosi ir galimas negrįžtamas neigiamas tokių medžiagų poveikis organizmui žymiai didesnis.

Poveikis sveikatai ir aplinkai

Lentelėje nurodyti kai kurie žaislų tipai ir pažymėtos juose aptinkamos pavojingos cheminės medžiagos. Greta pažymėta šių medžiagų paskirtis gaminyje bei galimas neigiamas poveikis sveikatai ir aplinkai.

Pavojinga cheminė medžiaga/ Naudojimas/ Galimas neigiamas poveikis*** Lėlės Pliušiniai žaislai Mediniai žaislai Plastikiniai žaislai Elektroniniai žaislai
Anilinas*/ Įvairūs dažai ir pigmentai/ Labai toksiškas, kancerogenas, mutagenas, gali sukelti genetinius pakitimus) X
Azo-dažikliai*/ Įvairūs dažai ir pigmentai/ Kancerogenas, sukelia alergijas  X  X  X  X
Kadmis*/ Dažai ir pigmentai: raudonos, oranžinės ir geltonos spalvos/ Kancerogenas, toksiškas įkvėpus, kenkia vaisingumui, trikdo vaikų smegenų vystymąsi. X  X  X
Chromas*/ Dažai ir pigmentai: žalios, oranžinės ir geltonos spalvos/ Kancerogenas, mutagenas, toksiškas: sukelia sunkius nudegimus, kenkia vaisingumui X X  X X
Švinas*/Dažai ir pigmentai: raudonos, oranžinės ir geltonos spalvos/ Kancerogenas, kenkia vaisingumui, neigiamas poveikis besivystančioms smegenims  X  X  X  X
Bromintos degumą mažinančios medžiagos (polibrominti difenileteriai)/ Didina atsparumą degumui/ Patvarios, besikaupiančios, toksiškos, kai kurios iš jų klasifikuojamos kaip kancerogeninės, toksiškos, trikdančios reprodukcinę ar endokrininę sistemą medžiagos  X X X  X
Formaldehidas ir medžiagos, kurių gamybos metu susidaręs formaldehidas lieka kaip priemaiša (pvz., benzylhemiformal, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, diazolidinyl urea, Imidazolidinyl urea, Quaternium-15, DMDM Hydantoin)/ Suriša pigmentus su audiniu; didina atsparumą degumui, glamžymuisi, vandeniui; naudojamas medienai skirtuose klijuose/ Dirgina gleivinę ir odą, gali sukelti padidėjusio jautrumo reakciją, kancerogeninės savybės (kai patenka per nosį). X  X
Perfluorinti angliavandeniliai (PFC: PFOA, PFOS)/ Didina atsparumą vandeniui, riebalams bei purvui/ Kancerogenai, kenkia vaisingumui  X  X
Bisfenolis A (BPA)**/ Pagrindinis komponentas gaminant polikarbonato plastikus, epoksidą, epoksidines dervas/Ardo reprodukcinę bei endokrininę sistemas, didina vėžio riziką  X  X  X
Nonilfenolis (ir jo etoksilatai)/ Stabilizatoriai plastikuose, paviršiaus aktyviosios medžiagos apdorojant tekstilę/ Ardo endokrininę sistemą, patvarūs, kaupiasi aplinkoje X  X  X
Chlorinti parafinai/ Plastifikatoriai/ Kancerogenai, ardo endokrininę sistemą.  X  X  X
Organiniai alavo junginiai/ Stabilizatoriai plastikuose, dažniausiai aptinkami skaidriame plastike/ Dirgina akis ir odą, toksiški reprodukcijai, prarijus kenkia centrinei nervų, endokrininei bei reprodukcinei sistemoms  X  X  X  X  X
Ftalatai*/ Platifikatoriai, dažniausiai aptinkami minkštuose plastikuose, pliušinių žaislų kamšaluose, sintetiniuose kvepaluose, kuriais iškvėpinti žaislai/ Trikdo vystymąsi ir hormonę sistemą, kenkia vaisingumui X X X  X
Triklozanas/ Antibakterinė medžiaga/ Gali sukelti alergiją ir bakterijų atsparumą, ardo endokrininę sistemą X X X

* Medžiagos uždraustos arba ribojamos naudoti žaisluose.

** Medžiaga uždrausta naudoti polkarbonatinių buteliukų skirtų vaikams gamyboje.

*** Žr. nuorodas į Europos cheminių medžiagų agentūros, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jugtinių tautų informaciją puslapio viršuje.

Šaltiniai: Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Tarptautinio cheminių medžiagų sekretoriato (ChemSec), Danijos Ekologijos tarybos, Olandijos Nacionalinio visuomenės sveikatos ir aplinkos instituto informacija.

Naudingi patarimai

  • Mažiau yra geriau! Stenkitės pirkti mažiau, bet kokybiškų žaislų.
  • Venkite labai pigių žaislų, nes jų sudėtyje dažniau aptinkama daugiau pavojingų cheminių medžiagų.

Atmintinė vartotojui

Peržiūrėti

Infografikas

Vaizdžiai apie pavojingas chemes medžiagas, naudojamas žaisluose:

  • Kas slepiasi žaislų dėžėje, kai žaislus renkiesi dėl ryškios spalvos?
  • Kokias alternatyvas rinktis?

Peržiūrėti

Filmukas